Ta terjastTa terjast je ena glavnih in najbolj impozantnih mask v laufarski družini. S svojo razcefrano obleko spada v skupino arhaičnih mask, ki izvirajo še iz poganskih časov. Predstavljal naj bi duhá umrlih prednikov, zato je tudi njegovo naličje grozljivo, z velikim nosom in veliko čeljustjo, iz katere štrlijo veliki beli zobje. Njegova obleka in pokrivalo sta narejena iz terja – ostankov pri tkanju platna – in od tod tudi njegovo ime. V laufarski družini sta bila prvotno dva ta terjasta. Imajo vlogo policistov ali redarjev. Z leskovo palico v roki tekajo okrog, strašijo otroke in druge nadležne obiskovalce ter skrbijo za red med laufarji in gledalci. Dirjajo okrog sprevoda in mu delajo prostor. Predvsem pa skrbijo za pusta, da ne pobegne oziroma da ga poiščejo in  privedejo nazaj pred sodnika. Prav ta terjasti so s svojim nenehnim tekanjem cerkljanskim laufarjem dali ime, saj ima beseda laufarji svoj izvor v nemški besedi laufen kar v prevodu pomeni »teči, tekati«.

Pomagajo nam 2023

KONTAKT

Društvo Laufarija Cerkno

Trg prekomorskih brigad 1
5282 Cerkno

Predsednik društva: Tomaž Lahajnar
Telefon: +386 (0)31 / 796 - 686
E-pošta: laufarija@gmail.com